Søg

Privatlivspolitik

Privatlivspolitikken beskriver, hvordan vi, hos ipnordic A/S (”ipnordic” eller ”vi/os”), behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitikken definerer samtidigt, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, som du genererer, efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside og anvender de forskellige services, som vi tilbyder dig.

ipnordic er dataansvarlig for en række af de personoplysninger, der indsamles og behandles via de services, som vi tilbyder dig såsom vores hjemmeside, nyhedsbreve og ved leveringen af telekommunikation. Overordnet dækker behandlingen af dine personoplysninger disse punkter:

1.   Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

2.   Hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger

3.   Hvem vi videregiver og overlader dine personoplysninger til

4.   Hvordan samtykke fungerer

5.   Hvornår vi sletter dine personoplysninger

6.   Sikkerhed

7.   Dine rettigheder

8.   Links til andre hjemmesider mv.

9.   Ændringer af privatlivspolitikken

10. Berigtigelse, annullering af services mv.

 

1. Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Vi informerer altid før, vi indsamler dine personoplysninger. Vi indsamler fx følgende personoplysninger om dig: navn, e-mailadresse, firmanavn, postadresse og telefonnummer.

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det er samtidigt nødvendigt for os at indsamle og behandle dine personoplysninger for at kunne levere og optimere vores services til dig. Fx har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne booke et møde med dig eller sende dig et nyhedsbrev, hvis du gerne vil have det. Det samme gør sig gældende for behandlingen af trafikdata og dit telefonnummer ved leveringen af vores telefoniløsning

Personoplysningerne er indsamlet direkte eller via din arbejdsgiver. Hvis du som erhvervskunde eller partner, afgiver personoplysninger om andre end dig selv fx, ved at stille telefoni til rådighed for dine medarbejdere, forpligter du dig til at informere dem om videregivelsen af personoplysninger til ipnordic, jf. artikel 14 i Persondataforordningen. Dette kan du som arbejdsgiver håndtere ved fx at gøre opmærksomhed på denne privatlivspolitik.

I begge tilfælde er ipnordic dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, til de formål som er beskrevet i denne politik.

Hvis du vælger ikke at afgive personoplysningerne, kan du ikke benytte den ønskede service/funktion eller tekniske assistance.    

 

2. Hvordan og hvorfor vi behandler dine personoplysninger

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de services og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede hertil jf. lovgivningen.

Vi anvender kun dine personoplysninger til markedsføringsformål, såfremt du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil, fx ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Ordrebestilling

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i ordreformularen for at bestille en vare og/eller service hos os. Vi bruger dine personoplysninger for at kunne træffe foranstaltninger på din anmodning i forbindelse med din ordreafgivelse.     

Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet med behandlingen er, at kunne tilbyde dig en vare og/eller service vedrørende vores telefoniydelser.


Fakturering

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne beregne priser samt for at kunne fakturere dig eller din arbejdsgiver for de ydelser vi leverer. Det drejer sig om behandlingen af dine kontaktoplysninger og dit kontonummer ved fx tilmelding til leverandørservice, samt behandlingen af transaktionsoplysning og oplysninger om forbrug.

Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet er at kunne fakturere vores kunder for de ydelser vi leverer.


Levering af service

Vi har brug for at behandle dine personoplysninger for at kunne levere vores telefoniløsning til dig eller din arbejdsgiver. Det drejer sig om dit navn, telefonnummer, virksomhedsadresse, e-mail, CVR-nummer og kundenummer.

Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i form af brugeroplysninger. Formålet med behandlingen er, at kunne levere telefoni og vores telefoniydelser til vores erhvervskunder.     


Trafikdata

Trafikdata er data der genereres og behandles automatisk ved leveringen af telefoni. Det er oplysninger vedrørende A- og B-nummer, pris, dato, varighed og tidspunkt for et opkald mm. Disse oplysninger er personhenførbare oplysninger idet at de knytter sig til et telefonnummer og behandlingen af dem er nødvendige for at kunne levere telefoni. Trafikdata er blandt andet reguleret af Teleloven.

Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i form af trafikdata. Formålet med behandlingen er, at kunne levere telekommunikation og internetkommunikation.


Lokationsdata

Vi behandler personoplysninger i form af generelle lokationsdata for at kunne levere telefoni. Det drejer sig om behandlingen af hvilket land et opkald eller en datasession er foretaget til og fra.

Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine lokationsdata. Formålet er at kunne vide hvilket land et opkald eller en datasession er foretaget til og fra med henblik på prissættelse af kaldet.    

ipnordic bruger en række operatørers infrastruktur til at levere vores services (se afsnit. 3). Disse operatører behandler oplysninger vedrørende hvilke maste som et opkald eller en datasession er blevet behandlet af. Disse oplysninger kan bruges til placere et kald eller en datasession geografisk. ipnordic ligger ikke inde med disse oplysninger.      


Trafikmåling, netværksmanagement og forbedring af vores services

Vi har brug for at behandle dine personoplysninger i forbindelse med vedligeholdelse og forbedring af vores platform, vi analysere trafikstrømme på vores netværk med henblik på at undgå overbelastning. Vi behandler samtidigt dine personoplysninger i forbindelse med forbedringen af vores platform og telefoniløsninger.

Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet er at undgå overbelastning af netværket samt at forbedre vores platforme.     


Business intelligence

Vi behandler aggregerede personoplysninger til statistiske formål med henblik på at udvikle og optimere vores processer og vores virksomhedsstrategi. Oplysningerne drejer sig fx om antal telefoner per kunde, antal opringninger, abonnementstyper osv. personoplysningerne udgør således aggregerede oplysninger lavet på baggrund af dine personoplysninger.

Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger i aggregeret form. Formålet er at kunne fortsætte med at levere et godt og ønsket produkt til vores kunder.


Teknisk assistance og fjernsupport

Vi har brug for at behandle dine personoplysninger i forbindelse med den tekniske assistance, som vi gerne vil tilbyde dig via bl.a. fjernsupport, når du kontakter os i forbindelse med produktfejl, manglende levering og andre forhold. Derfor behandler vi også dine personoplysninger, når du ringer eller skriver til vores support.

Dette udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet med behandlingen er, at kunne tilbyde dig en optimal teknisk assistance vedrørende vores telefoniydelser.


Tilmelding til nyhedsbrev

Vi har brug for at behandle de personoplysninger, som du afgiver i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet for på din anmodning og med dit samtykke, at kunne tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Det udgør vores legitime grundlag for behandlingen af dine personoplysninger. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at sende dig vores nyhedsbreve.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage - enten ved at afmelde dig i bunden af vores nyhedsbrev eller ved at kontakte os.


Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside.

Behandling af personoplysninger, som vi indsamler gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i afsnit 4 nedenfor. Du kan læse mere om vores brug af cookies på hjemmesiden, i vores Cookiepolitik.

 

Formålene med brug af information, som indsamles gennem cookies, er:

  • At administrere, forbedre og optimere vores hjemmeside og services samt din brugeroplevelse
  • Kunde- og brugeranalyser samt segmentering for bedre, at kunne forstå vores kunder og brugere, og dermed forbedre og tilpasse vores services hertil
  • Statistik
  • Markedsføring og målrettet annoncering

 

3. Hvem vi videregiver og overlader dine personoplysninger til

Det kan under visse omstændigheder fx på grund af lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til myndighederne eller nummeroplysningsdatabaser.

Videregivelse kan endvidere ske, hvis det er nødvendigt for at fastlægge eller forsvare retskrav.

ipnordic er en juridisk enhed i Enreach koncernen, og vi deler derfor aggregerede personoplysninger om vores kunder i form af business intelligence og statistik med vores moderkoncern. Vi gør dette på baggrund af en aftale om fælles dataansvar, hvor vi har kortlagt fordelingen af ansvaret for overholdelsen af persondataforordningen.

For at kunne levere telefoni til vores erhvervskunder, er det nødvendigt for os at transmittere trafikdata via operatører i Danmark. ipnordic bruger TDC og 3, som leverandører af infrastruktur og begge operatører behandler derfor personoplysninger for vores kunder. TDC og 3 er selvstændigt dataansvarlige for behandlingen af data inden for deres respektive netværk. 

Vi videregiver dine personoplysninger til ITN vision, på din opfordring, for at kunne tilmelde dig til Leverandørservice.

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger, som du har afgivet til os eksempelvis på vores hjemmeside, anvender vi forskellige databehandlere, bl.a. til udsendelse af nyhedsbreve. For yderligere oplysninger, kontakt os (se kontaktoplysninger nederst på siden).

 

4. Hvordan samtykke fungerer

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, fx til fremsendelse af nyhedsbreve.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage - enten ved at afmelde dig i bunden af vores nyhedsbrev eller ved at kontakte os. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger fx på grund af lovgivningen. Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagetrækningen af samtykket. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du ikke fuldt ud benytte de funktioner og services, som vi tilbyder på vores hjemmeside og via vores nyhedsbreve.

 

5. Hvornår vi sletter dine personoplysninger

Dine personoplysninger bliver slettet, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de ovennævnte formål. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form, eller hvis vi er forpligtet hertil ifølge lovgivningen.

 

6. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

7. Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig med visse undtagelser, der er fastsat i lovgivningen.

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Vi vil slette eller rette forkerte personoplysninger eller personoplysninger, der er blevet forældede siden indsamlingen.

På din skriftlige anmodning vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne gøre et retskrav gældende, eller hvis det er nødvendigt for indgåelsen af en aftale med dig.

Herudover har du i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at sende (transmittere) disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, som beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os på compliance@ipnordic.dk.

I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Det kan være nødvendigt at bede dig om yderligere oplysninger for at sikre os din identitet.  Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os for en nærmere dialog. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2300 Valby
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

 

8. Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjepartshjemmesider) eller for de procedurer, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

 

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik regelmæssigt grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede services eller for at forbedre hjemmesiden. Vi anbefaler dig derfor løbende at holde dig opdateret med vores privatlivspolitik. Du vil altid have adgang til den senest opdaterede version på vores hjemmeside: www.ipnordic.dk

 

10. Berigtigelse, annullering af services mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, hvis du ikke længere ønsker at gøre brug af vores services eller ikke længere ønsker at modtage information fra os, kan du kontakte os som angivet øverst i politikken     .


Version 1.1, marts 2020.

 

Kontakt

ipnordic A/S
Nygade 17
6300 Gråsten    

 

DPO

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt m.m., kontakt da venligst vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Frederik Kastoft-Davidsen
E-mail: compliance@ipnordic.dk

 

Information om cookies

Læs om vores brug af cookies her

 

RING MIG OP

Hos ipnordic elsker vi småkager. Derfor elsker vi også cookies. De er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, og de giver os info om, hvordan du bruger vores hjemmeside.

Hvis du klikker ”OK”, accepterer du vores brug af cookies. Hvis du trykker ”Nej tak”, gemmes kun de cookies, der er nødvendige for sidens funktionalitet.

Læs mere om vores brug af cookies