Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Tilfredshedsundersøgelse

Har I brug for at høre mere om jeres kunders oplevelse af jer? Yder I den bedst mulige service over for jeres kunder, og ønsker I at evaluere på jeres performance? 

– Så er modulet Tilfredshedsundersøgelse den perfekte løsning for jeres virksomhed.

Hvad synes jeres kunder?

Ved at spørge ind til jeres kunders mening kan I, nemt og effektivt, spore jer ind på eventuelle problemstillinger, hvordan I bliver endnu dygtigere – og på hvilke områder, I evt. skal sætte ind for at få endnu flere glade kunder.

Tilfredshedsundersøgelsen er fx ideel i callcentre eller andre virksomheder, hvor man ønsker at undersøge, hvor godt man performer. Et eksempel på et spørgsmål i tilfredshedsundersøgelsen kunne være:

“På en skala fra 1-5, hvor 1 er utilfreds og 5 er meget tilfreds, hvor tilfreds er du med vores service?”

BLIV ENDNU BEDRE

Med hjælp fra jeres kunder

Med modulet Tilfredshedsundersøgelse kan I måle jeres kunders tilfredshed på forskellige måder. Den klassiske model er, at kunden, efter endt telefonsamtale med jer, bliver stillet nogle spørgsmål, fx om jeres service, tilgængelighed, produkter o. lign.

Det er også muligt at indstille tilfredshedsundersøgelsen til at ringe kunden op efter en defineret tidsramme og stille spørgsmålene i samtalen.

Der er ingen begrænsninger på antallet af spørgsmål i undersøgelsen, og svarmulighederne kan fordeles ud på tasterne 0-9.

 

BLIV ENDNU BEDRE

Med hjælp fra jeres kunder

Med modulet Tilfredshedsundersøgelse fra ipnordic kan I måle jeres kunders tilfredshed på forskellige måder. Den klassiske model er, at kunden, efter endt telefonsamtale med jer, bliver stillet nogle spørgsmål, fx om jeres service, tilgængelighed, produkter o. lign.

Det er også muligt at indstille tilfredshedsundersøgelsen til at ringe kunden op efter en defineret tidsramme og stille spørgsmålene i samtalen.

Besvarelser og data

Alle besvarelser i tilfredshedsundersøgelsen bliver automatisk registreret i systemet, så I efterfølgende kan analysere om jeres virksomhed har brug for eventuelle forbedringer. 

I kan fx vælge at få et automatisk udtræk i CSV-form på mail hver måned. Det er også muligt at se alle data via ipnordic Statistik eller rapporteringsskabelon.