Søg
Close this search box.
Søg
Close this search box.

Funktioner i
ipnordic fastnettelefoni

Herunder er nogle af de funktioner, vi tilbyder til vores fastnettelefoni.
Listen er lang, men vi skræddersyr telefoniløsningen, så den passer til lige netop jeres virksomheds specifikke behov, og vi udvikler også løbende nye funktioner.

Vi anbefaler som udgangspunkt altid en kombination
af fastnet- og mobiltelefoni.

Beskeder og åbningstider

Indtal jeres egen velkomsthilsen, så telefonen aldrig bliver meldt optaget, men alle kald mødes med en tilpasset hilsen. Det kan også være talebeskeder om travlhed, lukket, ferie mv. Beskederne er nemme at indtale og aktivere. Vi gør det også gerne for jer.

Åbningstider kan være automatisk- eller manuelt styrede (dag/nat indstilling).

I kan afspille forskellige talebeskeder på forskellige tidspunkter, dage og perioder – fx til frokost, efter lukketid, ved ferie og helligdage mv. Opkald kan evt. viderestilles til andre telefonnumre eller en besked, når der er lukket.

Forstyr ikke: Den pågældende telefon ringer ikke, men opkaldet går videre til en kollega, en kø eller en telefonsvarer.

Pause: Den pågældende telefon modtager kun kald, der er foretaget direkte til lokalnummeret eller eventuelle direkte fastnetnummer, og der modtages ikke kald fra køer.

Mulighed for at opsætte telefonsvarer til jeres hovednummer, til afdelinger og til den enkelte medarbejder. Alle interne numre kan få egen telefonsvarer.

Beskeder bliver tilsendt som e-mail med en vedhæftet lydfil. Vi opbevarer lydfiler med beskeder, sendt som e-mail, i 48 timer, før de slettes permanent.

Funktionen kan bruges til mange forskellige ting, fx hvis I ønsker 20 minutters frokostpause, uden at telefonerne ringer, eller på dage med kursus, ferie eller lignende.

Indgående opkald kan ledes til en valgt talebesked eller en telefonsvarer. I kan manuelt selv aktivere funktionen på jeres bordtelefoner.

Systemet kan se, hvilket land der bliver ringet fra ved indkommende kald, og kan på den måde give velkomsthilsen og beskeder på det rette sprog.

Kaldet kan også stilles hen til en medarbejder, der kan tale det pågældende sprog. 

Valgmenuer og viderestilling

En valgmenu er en tast-selv-service, hvor dine kunder og samarbejdspartnere sendes til de rigtige afdelinger. Eksempel: Tryk 1 for salgsafdeling, tryk 2 for bogholderi osv. Menuen kan også have undermenuer.

Funktionen bruges også på lægeklinikker, hvor patienter har mulighed for at viderestille sig, ved fx at taste 1 for læge A, 2 for læge B og derved blive sat i kø hos den ønskede læge.

I kan omstille en samtale direkte (blind omstilling), eller parkere samtalen og give modtageren besked før omstillingen (ledsaget omstilling).

I kan manuelt aktivere en fast viderestilling på telefonen, til et nummer I vælger.

Opkald til en medarbejder, som ikke er til stede, kan trækkes fra en vilkårlig telefon. Der er mulighed for opsætning af trækningsgrupper med forskellige rettigheder.

Opkaldsstyring af indgående opkald på baggrund af A-nummer:

  • Opsæt landekodestyring, så vedkommende der ringer, får velkomsthilsen, valgmenu mv. på det rette sprog. I kan også styre kaldet hen til en bestemt afdeling eller medarbejder
  • Led bestemte numre udenom køen – eller direkte til en bestemt afdeling eller medarbejder

Køer og ventemusik

Med kø-funktionen kan kald til et hovednummer ringe på flere telefoner (inkl. eksterne telefoner) efter forskellige kriterier. 

  • I kan definere i hvilken rækkefølge, I vil have telefonerne til at ringe (også eksterne telefonnumre og mobilnumre)
  • Det er let at til- eller afmelde medlemmer til køen
  • Mens der ventes på svar, er der mulighed for, at de ventende fx. kan høre musik, valgte beskeder, reklamer, hvilket nummer man er i køen og den gennemsnitlige resterende ventetid

Call-back-funktionen kan være en stor hjælp, når mange ringer til jer på samme tid. Når funktionen er slået til, kan alle indkommende kald fx trykke 1 for at blive ringet op, når det er vedkommendes tur. Systemet sørger for det hele, og I undgår at kunder/klienter venter for længe på linjen.

Giv kald i køen mulighed for aktivt at vælge at blive ringet op (tast 1 for at blive ringet op). Systemet sender automatisk en e-mail til jer med besked om, at nummeret skal ringes op. 

Vi leverer gratis KODA-fri ventemusik. Det er muligt selv at indsætte ventemusik, og vi hjælper også gerne med det.

Skræddersyet telefoni til jeres virksomhed

Om det er fastnet- eller mobiltelefoni, omstilling, internet eller hardware, skaber vi et komplet system, der vil effektivisere jeres hverdag og forbedre jeres service. Det kalder vi en skræddersyet løsning.

Intelligent og nærværende

Få direkte integration til jeres IT-system. Det letter håndteringen af kald og gør jeres arbejdsproces mere effektiv og samtidig mere nærværende. 

Når den der ringer indtaster fx CPR-nummer eller kundenummer, identificeres vedkommende, og jeres oplysninger om personen åbnes automatisk på skærmen ved opkaldets begyndelse.

Hos ipnordic har vi bl.a. integration til Economics, XMO, Aldente og Provet Cloud (tidl. Vetvision). Kontakt os for at høre, om vi har integration til jeres IT-system. Hvis ikke, kan vi sandsynligvis lave det. 

Læs mere om, hvordan integration mellem telefoni- og IT-system gør hverdagen lettere.

Få jeres kunder til at taste kundenummer eller patienter til at taste CPR-nummer, som bliver verificeret og derefter præsenteret for jer ved samtalens begyndelse.

URL-kald kan indsende indtastede oplysninger fx i et CMS-system, i en database eller på en webside. Det kan fx dreje sig om registrering af start eller slut for arbejdstid, eller selvaflæsning af vand og el.

Komponenten bruges til at validere brugerindtastede værdier – fx kan systemet kontrollere om en kunde har indtastet 7 cifre i sit kundenummer. Komponenten benyttes ofte i sammenhæng med ‘Indtast kundenummer eller CPR-nummer’ og ‘URL-kald’.

Få navneopslag ved alle indkomne opkald, så personens navn, og ikke kun telefonnummeret, vises i telefonens display. Det er med til at sikre en hurtig identifikation af en eventuel kunde eller patient, og dermed en mere personlig imødekommenhed.

Vi tilbyder et statistikprogram, hvor bl.a. tidspunkt, varighed og kø-tider for alle opkald bliver registreret. Det giver mulighed for at planlægge virksomhedens bemanding samt et praktisk overblik i perioder med spidsbelastning. Samtidig får I en nyttig viden om henvendelserne.

Læs mere om ipnordic Statistik.

Intern telefoni

Alle opkald, som er udført internt, enten mellem filialer, afdelinger eller fx hovedkontoret og hjemmekontoret, er gratis opkald.

Med vores grafiske omstillingsbord Communicator har I altid det fulde overblik over alle afdelinger, lokalnumre, køer samt kollegers aktuelle status. Læs mere om Communicator

Der kan tilknyttes direkte numre til de enkelte medarbejdere – både danske og udenlandske numre.

Foretag hurtigkald til telefonnumre efter eget valg (speed dial).

I kan fx vælge, at telefonen skal have én ringetone ved interne kald, en anden ringetone ved eksterne kald og en tredje, når det er bestemte kolleger, der ringer.

I kan sætte et internt eller eksternt nummer til at ringe samtidig med et lokalnummer eller mobilnummer. 

En diskret tone gør opmærksom på nyt indgående kald, imens der tales.

I kan med en kode vælge, om jeres numre skal vises eller være skjult, når der foretages opkald.

I kan spærre et lokalnummer, så der ikke kan foretages udgående opkald fra telefonen.

I kan med en servicekode bruge telefonanlægget som et samtaleanlæg og tale igennem højtaleren på alle jeres telefoner, eller blot en enkelt.

‘Sig et nummer’ komponenten kan læse indtastede tal op. Dette kan bruges til at opbygge en avanceret interaktiv voice response.

Diverse

Hos ipnordic kan I selv vælge hvor mange telefonlinjer, I ønsker i den samlede opsætning. Uanset hvor mange linjer I ønsker, ændrer prisen sig ikke.

Hvis I ikke ønsker at modtage opkald fra hemmeligt nummer, kan, den der ringer, blive bedt om at acceptere visning af sit nummer, inden kaldet går igennem. 

I kan optage en samtale med et tryk på en tast og få en lydfil tilsendt som e-mail. Hos ipnordic opbevarer vi optagelserne i 48 timer, før de slettes permanent.

Der er også mulighed for at optage samtaler i firmaet, både via fastnet og mobil. Via Min side kan I tilgå jeres optagelser, der er beskyttet bag dobbelt kodeord, og vi tilbyder forskellige slettefrister afhængigt af, hvad der passer til jeres virksomhed.

Der er regler omkring optagelse af samtaler, som man skal være opmærksom på. Overordnet kan man sige, at de fleste virksomheder ikke må optage telefonsamtaler, uden aktivt samtykke fra personen der optages – men nogle brancher, bl.a. pengeinstitutter, har lov til at gøre det uden samtykke. Reglerne om optagelse af telefonsamtaler kan ses på Datatilsynets hjemmeside.

Send og modtag fax via e-mail. Hos ipnordic opbevarer vi faxfiler i 48 timer af driftsmæssige hensyn. Herefter slettes de permanent.

Bestil telefonvækning – også til andre lokalnumre. Funktionen er fx velegnet til hoteller m.m.

Alarmen er en funktion, som fx mange lægeklinikker vælger. Funktionen er simpel: I aktiverer alarmen – også kaldet ‘panikknappen’ – ved at trykke på en alarmknap på telefonen, som automatisk ringer til de øvrige telefoner i klinikken/virksomheden, med en særlig ringetone som I selv vælger. Displayet i telefonen viser, hvor alarmen kommer fra.

Vil du vide mere?

Vi giver gerne en gennemgang af de forskellige muligheder i vores telefonsystem for at vise, at vi også kan dække dine behov.
Vil du vide mere om, hvad vi kan gøre for netop din virksomhed?